Skip to main content
Jornada Divulgativa Passivhaus de la plataforma PEP. IVE València. Novembre 2018

Jornada Divulgativa Passivhaus de la plataforma PEP

  • ECCØ notícies

La jornada sota el títol “Edificis de consum gairebé nul sota l'estàndard Passivhaus” va tenir lloc a la seu de l'Institut valencià de l'edificació (IVE).

Aquesta jornada divulgativa va vindre promoguda per la Plataforma de l'Edificació Passivhaus (PEP), amb gran èxit de convocatòria complint àmpliament amb les expectatives dels assistents a la jornada.

Una jornada dedicada al Passivhaus a València.

La jornada es va celebrar a la seu del IVE (Institut Valencià de l'Edificació), durant el matí del 27 de Novembre, component-se de cinc ponències de gran interès totes elles:

"Introducció a l'estàndard Passivhaus. 5 principis.” Una ponència desenvolupada per la presidenta de la Plataforma de l'Edificació passivhaus, Adelina Uriarte. En la qual es va aprofundir respecte els principis bàsics de l'estàndard de construcció Passivhaus; 1) Un bon aïllament tèrmic per a tancaments i cobertes. 2) La ventilació mecànica. 3) Control de ponts tèrmics. 4) Control d'estanqueïtat. I 5) Control de solejament.

"Industrialització, creativitat, disseny i innovació aplicats a l'estàndard passivhaus a l'edifici d'oficines i espais de formació per IDAINature d'Ús terciari”

“L'estàndard passivhaus en el Mediterrani. Estratègies per combatre el fred i la calor.”

“Construcció del primer edifici d'oficines certificat passivhaus a Espanya. Clima Mediterrani.”

“Edifici plurifamiliar passivhaus entre mitjaneres realitzat amb construcció tradicional.”

La jornada, que va ser gratuïta, va rebre una gran afluència de públic, el qual va ser molt heterogeni, entre professionals i industrials del ram, docents i estudiants, representants de l'administració pública. De 80 persones inscrites van acudir gairebé 60, la qual cosa pot traduir-se en un gran èxit de convocatòria sense cap mena de dubte.

Elena Fortes amfitriona de l'esdeveniment, Adelina Uriarte, mestressa de cerimònies.

Elena Fortes, com a delegada de la Plataforma d'edificació passivhaus en la comunitat Valenciana va ser l'organitzadora i amfitriona de l'esdeveniment. Va acollir als convidats i ponents arribats des de diversos punts del país, com el cas de la presidenta de la Plataforma, Adelina Uriarte, que va acudir des de Vitòria, per ser la mestressa de cerimònies i iniciar la jornada amb una ponència introductòria a l'estàndard passivhaus que va ser del grat de tots.

Per la seva banda Elena Fortes, en la seva labor divulgadora ja té entre fogons noves jornades divulgatives i formatives acosta la rehabilitació energètica d'edificis i el estàndard passivhaus, com per exemple; Una formació específica destinada a tècnics de l'administració pública. I una jornada a la Universitat de Castelló (Universitat Jaume I) per a un públic més general en les primeres dates de l'any 2019. Seguirem informant des d'aquest altaveu.PEP. Plataforma de l'Edificació Passivhaus
Pots Consultar aquí el web: www.plataforma-pep.org
La Plataforma PEP és una associació que promou i difon l'estàndard Passivhaus a Espanya, formant a tècnics i professionals en edificació, i establint una metodologia de certificació i control Passivhaus a Espanya.