Skip to main content

Passivhaus Positiu

Autoconsum Energètic i Respecte Mediambiental

ECCØ. PassivHaus Positiu. Autoconsum Energètic i Respecte Mediambiental

PASSIVHAUS & ENERGIES RENOVABLES

¿ Una casa passiva o millor una casa passiva positiva?

Un dels principals propòsits del estàndard de construcció Passivhaus és aconseguir una molt alta eficiència energètica a la construcció que suposi una dràstica disminució de la demanda energètica de l’edificació fins poder arribar a assolir nivells pròxims al consum zero o gairebé nul.
ECCØ: experts certificats a Passivhaus

Eccø: Especialistes certificats a Passivhaus

Els fonaments en els quals es basa la tècnica constructiva Passivhaus poden resumir-se en 5 aspectes clau: Aïllament òptim, Fusteria exterior d’altes prestacions, Eliminació dels Ponts tèrmics, Estanqueïtat al aire i Ventilació mecànica de doble flux.
A l’actualitat, gràcies al fort impuls que ha pres l’autoconsum energètic, és ja una realitat poder parlar obertament del concepte Passivhaus Positiu o de Cases de Consum Positiu, quan a una casa passiva, sigui de nova construcció o a partir d’una rehabilitació energètica li afegim l’ energia procedent de la instal·lació d’energia neta i renovable per l’autoconsum, principalment de plaques solars, però també de aerogeneradors, geotèrmia i d’altres sistemes.

ECCØ Certificats Passive House Classic, Plus y Premium

En funció del volum d’energia procedent d’aquestes fonts netes d’energia podem aconseguir-hi un dels següents certificats Passivhaus existents:

Certificat Passive House Plus:
L’edifici no pot demandar més de 45 kWhPER / (m²a) d’energia primària i ha de generar com a mínim 60 kWhPER / (m²a) d’energia renovable.

Certificat Passive House Premium:
L’edifici no pot demandar més de 30 kWhPER / (m²a) d’energia primària i ha de generar com a mínim 120 kWhPER / (m²a) d’energia renovable.


Assessorament e instal·lació d’energies renovables

Construir edificis que consumeixin menys energia que la que poden produir ja és una realitat a l’abast de qualsevol.

A Eccø disposem de tècnics professionals i col·laboradors experts en la instal·lació d’energies renovables que li assessoraran i estudiaran la viabilitat del seu projecte per a la implementació d’aquestes mesures.


Assesorament per l’obtenció i gestió de subvencions i ajudes públiques.

La aposta de les administracions públiques es decidida i extraordinària en el seu objectiu d’aconseguir una transició ecològica real i efectiva, sobretot en el que afecta al sector de la construcció, per a millorar l’eficiència energètica en les edificacions, noves o existents, i en la promoció del autoconsum. Aquests incentius extraordinaris no només ho són en quantia econòmica sinó que també ho son en condicions i requisits per l’accés a les mateixes, els quals són més baixos i accessibles per a tothom.

A Eccø li podem assistir en el procés d’obtenció i gestió de subvencions i ajudes publiques per la instal·lació d’energia renovable per l’autoconsum i/o d’altres mesures destinades a aconseguir millores a l’eficiència energètica a la construcció.

Deixi’s assessorar per tècnics professionals que li estalviaran temps i mals de cap i aprofiti’s d’aquesta oportunitat.


Avantatges i raons per escollir Energia renovable solar

1 L’energia solar és l’energia renovable d’autoconsum més utilitzada a Espanya. Es tracta d’una energia neta, lliure de qualsevol contaminació que al no utilitzar energia provinent de combustibles fòssils, l’edificació minimitza el seu impacte mediambiental reduint-hi les seves emissions de CO2.
2 És adient tant per a habitatges, siguin unifamiliars o comunitats de veïns, per a comerços, empreses i petita industria… Tal vegada, l’energia produïda, per sí sola, sigui insuficient per a abastir determinats consums molt demandants. No obstant això, aquesta aportació de energia neta és molt útil i necessària per a reduir les despeses energètiques i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3 L’arc mediterrani és una de les regions d’Europa més assolellades amb unes 2700 - 3000 hores de sol anuals. Podem afirmar doncs, que aquesta inversió que fem en la instal·lació de plaques solars és sinònim d’una notable i assegurada rendibilitat i que sense dubte ajudarà a estabilitzar els preu de la nostra factura de la llum. Es poden assolir estalvis en els costos energètics que poden arribar fins el 70% respecte els costos energètics d’una factura estàndard.

Com funciona una instal·lació fotovoltaica?

Una instal·lació fotovoltaica es composa principalment de tres elements: plaques, inversor i bateries, sent aquestes últimes opcional.
ECCØ: Energia Solar: Plaques Fotovoltaiques
Les plaques fotovoltaiques utilitzen l’energia del sol per transformar-la en electricitat en forma de corrent continua gràcies al mètode fotovoltaic. El inversor solar transforma l’energia continua en alterna, que la que s’utilitza habitualment en habitatges i empreses. Aquesta energia es reparteix segons la demanda energètica del habitatge o edifici i emmagatzemarà a les bateries la resta d’energia excedent (sempre que la instal·lació en disposi d’elles) fins que s’omplin. Pel contrari quan no n’hi hagi de bateries o quan s’omplin per complert, l’energia s’aboquen a la xarxa elèctrica. El comptador reflexa el Kwh consumits i els abocats a la xarxa elèctrica. Durant la nit o en dies ennuvolats, quan no es produeix energia o aquesta és minsa, s’utilitza l’emmagatzema a les bateries o es subministra de la xarxa elèctrica convencional.
Durabilitat. Hem de tindre en compte que el fet d’estar a la intempèrie fa que qualsevol component ambiental afecti d’una manera o d’altre a les plaques… el fred, la calor, la pluja, les partícules de pols en suspensió i la pol·lució, fa necessari un bon manteniment per allargar la vida útil de la instal·lació i mantenir als màxims nivells de Kwh produïts per placa. Parlem principalment d’una neteja de les plaques de tant en tant.
No ho dubti, animi’s a viure millor, animi’s a reconciliar-se amb el planeta.