Skip to main content

Passivhaus per a particulars

Consultoria, Arquitectura i Construcció

ECCØ. Serveis per a particulars de Consultoria, Arquitectura y Construcció

PassivHaus Per a Particulars:

Amb el disseny d'una casa passiva aconseguirà la màxima qualitat, confort i salut a la seva llar. A més, l'estàndard Passivhaus permet dissenyar i construir edificis de consum gairebé zero, amb una baixa demanda energètica. Tot això certificat i, per tant, avalat per l'Institut Passivhaus Alemany, que garanteix els compromisos adquirits durant el disseny i l'execució de l’obra.
Eccø serveis de Consultoria en Eficiència Energètica

1.Consultoria Passivhaus

Eccø serveis d'Arquitectura Passiva

2.Arquitectura Passiva

Eccø serveis de Constructora Passivhaus

3.Constructora Passivhaus

1.Consultoria

CONSULTORIA EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.


Vol saber com millorar l'eficiència energètica de la seva llar?

Per millorar l'eficiència energètica de la seva casa és necessari realitzar una Auditoria d'Eficiència Energètica. L'objectiu és analitzar diversos aspectes de la construcció per millorar l'eficiència energètica, el confort i el benestar de la seva llar.
Els resultats de l’auditoria tractaran de respondre a tres qüestions bàsiques:
Eccø Consultoria: Pèrdua d'Energia

QUANTA ENERGIA PERD LA MEVA CASA I PER ON HO FA?

Eccø Consultoria: Millora d'Eficiència Energètica

COM MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA MEVA CASA?

Eccø Consultoria: Rehabilitació Energètica

COM REHABILITAR ENERGÈTICAMENT LA MEVA CASA?


Els resultats aniran acompanyats de les mesures necessàries per a la rehabilitació energètica del seu habitatge, que anirà de la mà amb un estudi de viabilitat econòmica. Les solucions tècniques plantejades s'adaptaran per tant a les seves necessitats, oferint:

Solucions Tècniques d'Eficiència Energètica Parcials:

Solucions que se centren en corregir de forma puntual algun element concret del seu l'habitatge o edifici (Canviar les finestres, aïllar l'envolupant d'edifici, etc...)
Són solucions que executades de manera independent aconseguiran reduir la demanda energètica del seu habitatge. Per si sols són insuficients per aconseguir els requisits de confort, salut i baix consum que estableix l'estàndard de construcció passiva.

Solucions Tècniques d'Eficiència Energètica Globals:

Amb una rehabilitació global, el més aconsellable en qualsevol cas, podrem aconseguir els requisits de confort, salut, i baixa demanda energètica que exigeix i garanteix l'estàndard de construcció passiva Enerphit (l'estàndard passivhaus per a rehabilitació).
La rehabilitació energètica pot realitzar-se pas a pas, planificant les fases distanciades en el temps, buscant amb això optimitzar estalvi, inversió i el període de tornada.

2.Arquitectura

ESTUDI D'ARQUITECTURA PASSIVHAUS.


Vol construir una casa passiva?

Eccø és un estudi d'arquitectura especialitzat en el disseny de cases passives, que destaquen per la seva baixa demanda energètica, gran confort, benestar i salut. Els nostres tècnics estan certificats per l'Institut Alemany Passivhaus el que també ens permet dirigir i executar obres passivhaus. Ens adaptem a les necessitats de cada client, donant viabilitat econòmica a cada projecte.
D'altra banda, si ja té un projecte i vol transformar-ho o adaptar-ho perquè sigui de baix consum energètic, Eccø ho fa possible. Modificarem el projecte perquè compleixi amb els requisits de l'estàndard Passivhaus.
Eccø estudi d'arquitectura: Disseny d'habitatges

DISSENY D'HABITATGES

Eccø estudi d'arquitectura: Direcció d'Obra

DIRECCIÓ D'OBRA

Eccø estudi d'arquitectura: Adequació de Projectes

ADEQUACIÓ DE PROJECTES

Si usted tiene otro equipo de confianza para el diseño y ejecución de su obra y lo que le necesita es una dirección de obra especializada y certificada en Passivhaus, aquí tiene lo que busca: nuestro Arquitecto Passivhaus Designer podrá dirigir la obra en los aspectos específicos del estándar passivhaus.

Plantegem diferents escenaris segons el punt de partida inicial donant solució a cadascun d'ells:

1. Vull construir una casa passiva però no tinc terreny
Eccø l'hi posa fàcil. Nosaltres podem ajudar-li a buscar el terreny que millor s'adapti a les seves necessitats. A partir d'aquest moment, eccø li acompanyarà en tot el procés: disseny, adreça d'obra i certificació, perquè vostè pugui aconseguir viure a la casa de consum gairebé zero dels seus somnis.
2. Construir una passivhaus amb terreny
Si vostè té un terreny però no un equip tècnic pugui tirar endavant amb el seu projecte d’una casa de consum gairebé zero, l'equip de professionals de eccø pot ajudar-li. Ens desplaçarem al punt geogràfic que desitgi, ens adaptarem a les característiques del terreny i li farem el disseny d'una casa passiva al seu gust. Si també ho desitja podem realitzar la direcció d'obra i l'execució de la construcció, per verificar que es compleixen amb les exigències de l'estàndard passivhaus.
3. Tinc un projecte però vull fer-ho PassiveHouse
Si posseeix un projecte ja fet per un equip tècnic aliè a eccø, i vol que aquest compleixi amb l'estàndard Passivhaus, els nostres experts en construcció passiva poden ajudar-li. Un estudi detallat del projecte, abans de l'inici de la seva execució, pot transformar-ho en un edifici de baixa demanda energètica o consum gairebé nul. Si no està segur del sobrecost que això va a comportar, també podem realitzar un estudi de costos i períodes d'amortització perquè vostè valori de forma objectiva l’ increment de la seva inversió.

¿VOL FER UNA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL SEU HABITATGE, CASA O EDIFICI?

Si per contra el que vol és rehabilitar el seu habitatge, casa o edifici ja existent sota criteris passius, els quals garanteixen un consum gairebé zero i excel·lents condicions de benestar i salut, tal vegada li pot interessar els nostres serveis. És possible mitjançant l'estàndard Enerphit.

Eccø, Solucions en Eficiència Energètica i Passivhaus, planteja cada Rehabilitació Energètica de manera individual però seguint un mateix protocol estructurat en tres fases, podent-se sol·licitar per separat cadascuna de les fases:

Eccø Enerphit: Anàlisi d’Eficiència Energètica

Anàlisi d’Eficiència Energètica

En primer lloc, realitzem una detallada Anàlisi d'Eficiència Energètica de l'habitatge, casa o edifici a rehabilitar per a conèixer el punt de partida. D'aquesta manera coneixerem per on es produeixen les fuites d'energia (calor o fred) i quines són les majors deficiències a abordar necessàries per a aconseguir els requisits que exigeix l'estàndard Enerphit.
Aquesta Anàlisi es pot contractar separadament de la resta de fases. Per exemple, si únicament li interessa conèixer l'Eficiència Energètica de la seva casa per a decidir més endavant que si fer alguna cosa o no.
Eccø Enerphit: Pressupost dels treballs

Pressupost dels treballs

En segon lloc, pressupost dels treballs. A partir dels resultats obtinguts en l'Anàlisi d'Eficiència energètica, realitzarem un Estudi de Viabilitat Econòmica, el qual consisteix a trobar al costat del client les millors solucions tècniques a executar en la rehabilitació energètica de l'habitatge tenint en compte la voluntat o ambició del client a arribar més o menys lluny en matèria d'acabats, materials i qualitats. Tot això conformarà el pressupost final de l'execució de l'Obra. Sol·licitar el pressupost d'Obra de la rehabilitació Energètica és totalment gratuït i sense compromís, no obstant això cal conèixer l'estat previ de l'habitatge.
Eccø Enerphit: Execució dels treballs

Execució dels treballs

En tercer i últim lloc, execució dels treballs de Rehabilitació Energètica. Una vegada aprovat el pressupost d'obra per totes dues parts només queda executar els treballs. Els treballs són duts a terme per un ampli equip de professionals tècnics qualificats i amb contrastada experiència. Supervisats per tècnics d'obra amb certificació TradesPerson atorgat pel PassivHaus Institut, que certificaran en cada fase d'execució, mitjançant controls i proves test, la correcta execució dels treballs que garanteixen una rehabilitació energètica òptima com la que exigeix l'estàndard Enerphit.

Busca professionals especialitzats en la construcció de cases passives?

3.Constructora PassivHaus

Eccø, és una Constructora especialitzada en Passivhaus amb la garantia de qualitat que li brinda un equip format per professionals certificats en l’estàndar Passivhaus. Eccø realitza obra nova d'edificis passius o rehabilita energèticament construccions antigues.
Eccø : Constructora Passivhaus

NECESSITO UNA CONSTRUCTORA PASSIVHAUS

Eccø col·labora amb constructores experimentades en obra passivhaus que construiran el seu edifici amb garantia de qualitat.
Eccø : Constructora Passivhaus. Execució d'obra

EXECUCIÓ D'OBRA PASSIVHAUS

Eccø posseeix caps d'obra i directors de de obra experts en passivhaus que garantiran la qualitat d'execució dels seus projectes.
Eccø : Constructora Passivhaus. Industrials Especialitzats

NECESSITO INDUSTRIALS ESPECIALITZATS

Eccø treballa amb industrials especialitzats i experimentats en obra passivhaus que li ajudaran amb total fiabilitat i garanties.
Si té un projecte i a més té qui ho dugui a terme, Eccø li pot proporcionar la supervisió en l'execució dels treballs específics de passivhaus, gràcies als nostres tècnics d'obra certificats Passivhaus Tradesperson i als nostres industrials especialitzats.
Les nostres bases operatives es troben a Barcelona i València però ens desplacem sense cost addicional, a qualsevol punt de la Península, Balears i Sud de França.

Execució i Supervisió dels treballs.

Estàndard Passivhaus

Els treballs són duts a terme per un ampli equip de professionals tècnics qualificats en el estàndard Passivhaus i de contrastada experiència en el sector de la construcció.
La construcció serà supervisada per tècnics d'obra amb certificació Tradesperson atorgada pel Passivhaus Institut, i que controlaran la correcta execució en cada fase del projecte mitjançant proves i test que garantiran els criteris que exigeixen l'estàndard Passivhaus per a obra nova i l'estàndard Enerphit per a rehabilitació energètica.
Eccø: Stàndard PassivHaus, construcció y execució certificada

ARQUITECTES PASSIVHAUS CERTIFICATS.

CERTIFICATS DE QUALITAT:
PASSIVHAUS DESIGNER, PASSIVHAUS PHPP EXPERT, PASSIVHAUS TRADESPERSON I MEMBRES DE LA PEP.

Formem part de la Plataforma de l'Edificació Passivhaus i del Green Building Council Espanya. Comptem amb els certificats de dissenyadorPassivhaus Designer (PHPP Expert) i tècnic d'obra Passivhaus Tradesperson pel Passivhaus Institut Alemany.
ECCØ membres de la PEP:  Plataforma de l'Edificació Passivhaus
ECCØ membres del GBCe:  Green Building Council Espanya
ECCØ: Dissenyador Certificat Passivhaus. PHPP Expert
ECCØ: Tècnic d'Execució Certificat Passivhaus

Que és eccø?
Edificis de Consum Gairebé NUL (Ø)