Skip to main content
ECCO Serveis: Consultoria, Arquitectura y Construcció

ECCØ Serveis

per a particulars i professionals

ECCØ: SERVEIS PASSIVHAUS

Eccø és Consultoria Passivhaus, Estudi d'Arquitectura Passiva i Constructora Especialitzada en Passivhaus.
ECCØ: Veure Serveis per a Particulars

PARTICULARS

Vol fer una rehabilitació energètica del seu habitatge i guanyar en qualitat de vida? Eccø ho fa possible, amb una completa avaluació inicial, un disseny del projecte a realitzar al costat de vostè i una execució dels treballs sota els criteris Enerphit & Passivhaus.
ECCØ: Veure Serveis per a Professionals

PROFESSIONALS

Si és vostè un professional Arquitecte, Aparellador, Promotor o Constructor, i necessita assessorament en l'eficiència energètica i la certificació Passivhaus o Segell Verd, o bé necessita alleujar la seva càrrega de treball, podem ajudar-lo.
ECCØ: Veure Serveis de ajudes i subvencions públiques

AJUDES I SUBVENCIONS

Vol beneficiar-se d'ajudes i subvencions a l'eficiència energètica en rehabilitació d'edificis i instal·lació d'energies renovables? Ara és el moment. Us informem de les ajudes disponibles i us assistim en tot el procés d'obtenció i gestió.

ARQUITECTES PASSIVHAUS CERTIFICATS.

CERTIFICATS DE QUALITAT:
PASSIVHAUS DESIGNER, PASSIVHAUS PHPP EXPERT, PASSIVHAUS TRADESPERSON I MEMBRES DE LA PEP.

Formem part de la Plataforma de l'Edificació Passivhaus i del Green Building Council Espanya. Comptem amb els certificats de dissenyador Passivhaus Designer (PHPP Expert) i tècnic d'obra Passivhaus Tradesperson pel Passivhaus Institut Alemany.
ECCØ membres de la PEP:  Plataforma de l'Edificació Passivhaus
ECCØ membres del GBCe:  Green Building Council Espanya
ECCØ: Dissenyador Certificat Passivhaus. PHPP Expert
ECCØ: Tècnic d'Execució Certificat Passivhaus

Que és eccø?
Edificis de Consum Gairebé NUL (Ø)